Vaovao

Volontariat: Fanomezan-drà ny 22 Jona 2018

Tamin’ny endrika hafa kely no nentin’ny sosialin’ny Ministera nanomana ny fetin’ny Fahaleovantena ny zoma 22 Jona 2018. Ankoatra ny fizarana nofonkena mitam-pihavanana, dia nisy ny fanomezan-drà maimaimpoana nataon’ny mpiasa izay afaka nanao izany. Araka ny voalazan-dRamatoa Christine Olga Jaoriziky, izay sady Tale ato amin’ny Ministera, no miandraikitra ihany koa ny Mpilatsaka an-tsitrapo (Volontariat), dia ny […]

  • 25 juin 2018

Fitsidihana teny Manankavaly

Ny 11 Janoary 2018 lasa teo dia nisy ny fanomezan-tanana ara-tsosialy nataon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana, nohon’ny finiavan’ny Ministera, anisan’ny fanatanterahana ny vinan’ny Filoham-pirenena amin’ny Fisandratana mirindra eto Madagasikara izay tarihan’Atoa Minisitra Général de Corps d’armée, RAVELOHARISON Herilanto teny amin’ny « LEPROSERIE » Fokontany Manankavaly Kaominina Ambanivohitr’ANJEPY , izay nosoloin’ny Talen’ny Kabinetra tena niaraka tamin’ireo Tale Jeneraly, Tale, ny Mpilatsaka an-tsitrapo sy ny « CHORALE » ao...

  • 12 janvier 2018

Fankalazana ny Noely 2017 tao amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana

Toy ny fanao isan-taona dia tsy nataon’ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny Teti-pivoarana ambanin-javatra ny mpiasa ao aminy amin’izao akatoky ny fety izao.  Androany Alarobia 20 desambra 2017 no andro nofidiana hanatanterahina izany ary nomarihina tamin’ny fanolorana fanomezana maro isan-karazany ho an’ireo mpiasa sy ny zanaky ny mpiasa izany. Maro ny fanomezana nozaraina toy ny : […]

  • 21 décembre 2017

Journée Sportive du Ministère de l’Economie et du Plan

Le Ministère de l’Economie et du Plan a dédié cette journée du vendredi 29 avril à la pratique du sport, à Analamanga Park sur la route nationale 7. Dénommée Journée Sportive, ce rassemblement a également été mis à profit pour expliquer aux membres du personnel les tenants et aboutissants des Objectifs de Développement Durable, un […]

  • 8 mai 2016

Un nouveau cafeteria au MEP

L’après-midi du premier jour de juin, le lendemain de la Fête des Mères, le Ministre de l’Economie et de la Planification, le Général de Corps d’Armée RAVELOHARISON Herilanto, a inauguré le nouveau Cafeteria flambant neuf situé dans l’enceinte même de son ministère. L’ancien local de la cafeteria a été rénové en bâtiment à étage. Embelli […]

  • 17 juillet 2015

Fête de Travail en fleurs !

La fête du 1er Mai était bien laborieuse et colorée au ministère de l’Economie et de la Planification (MEP), vendredi dernier pendant toute la matinée. Une cinquantaine de membres du personnel sont venus embellir la cour intérieure du ministère, en la nettoyant et en y plantant de nombreuses variétés de belles fleurs bigarrées. Tôt dans […]

  • 13 mai 2015