Catégorie : Vaovao

Fitsidihana teny Manankavaly

Ny 11 Janoary 2018 lasa teo dia nisy ny fanomezan-tanana ara-tsosialy nataon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana, nohon’ny finiavan’ny Ministera, anisan’ny fanatanterahana ny vinan’ny Filoham-pirenena amin’ny Fisandratana mirindra eto Madagasikara izay tarihan’Atoa Minisitra Général de Corps d’armée, RAVELOHARISON Herilanto teny amin’ny « LEPROSERIE » Fokontany Manankavaly Kaominina Ambanivohitr’ANJEPY , izay nosoloin’ny Talen’ny Kabinetra tena niaraka tamin’ireo Tale Jeneraly, Tale, ny Mpilatsaka an-tsitrapo sy ny « CHORALE » ao amin’ny Ministera, ary ny solotenan’ny Fikambanan’ny Mpiasa