Volontariat MEP

KABARY AN’ANDRIAMATOA MINISITRY NY TOEKARENA SY NY TETIPIVOARANA AMIN’NY FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY MPIROTSAKA AN-TSITRAPO

Asa goavana tokoa ny asa miandry anareo mpilatsaka antsitrapo ary izany dia ho fanasoavana ny mpiray tanidrazana aminareo ihany. Koa eto ary izahay ato amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana dia manamafy hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana sy aminareo mpilatsaka antsitrapo. Tazony hatrany ny fahavononana, ny herin-tsaina sy herim-batana efa nananareo hatramin’izay mba hoentina hampivoatra sy hanatsarana ny fiainan’ny vahoaka Malagasy ary koa...

  • 11 décembre 2018

Marim-pankasitrahana

  • 11 juillet 2018

Volontariat: Fanomezan-drà ny 22 Jona 2018

Tamin’ny endrika hafa kely no nentin’ny sosialin’ny Ministera nanomana ny fetin’ny Fahaleovantena ny zoma 22 Jona 2018. Ankoatra ny fizarana nofonkena mitam-pihavanana, dia nisy ny fanomezan-drà maimaimpoana nataon’ny mpiasa izay afaka nanao izany. Araka ny voalazan-dRamatoa Christine Olga Jaoriziky, izay sady Tale ato amin’ny Ministera, no miandraikitra ihany koa ny Mpilatsaka an-tsitrapo (Volontariat), dia ny […]

  • 25 juin 2018