Volontariat: Fanomezan-drà ny 22 Jona 2018

Tamin’ny endrika hafa kely no nentin’ny sosialin’ny Ministera nanomana ny fetin’ny Fahaleovantena ny zoma 22 Jona 2018.

Ankoatra ny fizarana nofonkena mitam-pihavanana, dia nisy ny fanomezan-drà maimaimpoana nataon’ny mpiasa izay afaka nanao izany. Araka ny voalazan-dRamatoa Christine Olga Jaoriziky, izay sady Tale ato amin’ny Ministera, no miandraikitra ihany koa ny Mpilatsaka an-tsitrapo (Volontariat), dia ny telo ampahefatry ny tanjona nokendrena no tratra. Olona miisa 100 no nokendrena hanome rà, ary mpiasa 73 kosa no namaly ny antso. Tao ihany koa anefa ireo izay namaly ny antso kanefa tsy afaka nanatanteraka izany noho ny fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy fenoina vao afaka manome rà. Nampiavaka ny tamin’ity indray mitoraka ity dia Andriamatoa Minisitra mihitsy no nanome ohatra tamin’izany asa soa ho an’ny mpiara-belona izany. “Ny manome rà”, hoy izy, “dia manome aina.” Amin’ny volana Desambra 2018 indray ny hetsika fanomezan-drà manaraka.

Tetsy an-daniny, dia nisy ny fizarana nofonkena mitam-pihavanana izay efa fanaon’ny Ministera ka notarihin’Andriamatoa Ministry ny Toe-karena sy ny Teti-pivoarana. Izany lanonana rehetra izany dia noravahan’ny antsan-kira nataon’ny Antoko Mpihira ato amin’ny Ministera. Mirary fetin’ny Fahaleovantena sambatra sy hieren-doza ho antsika rehetra.